Вие говорите на български , а аз ще повторя на английски.